ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР


Емдеу ісі біліктілігі «Фельдшер», «Акушер», Мейірбике ісі біліктілігі «Жалпы тәжірибедегі мейірбике»,  Стоматология біліктілігі «Дантист», Лабораторлық диагностика біліктілігі « Медициналық лаборант», Фармация біліктілігі «Фармацевт»

240 000 тыс тг.

Нет

Да

Можно

54-00-22